Twoje odpowiedzi są przesyłane
Twoje odpowiedzi są analizowane
Gratulacje!!! Udało Ci się zakwalifikować!
Prosimy o potwierdzenie danych!

Krok 1 z 5

Czy interesujesz się modą?

Tak
Nie

Krok 2 z 5

Czy kupujesz ubrania online?

Tak
Nie

Krok 3 z 5

Jak często kupujesz ubrania?

Raz w tygodniu
Raz na miesiąc
Raz na 3 miesiące
Raz na rok

Krok 4 z 5

Ile masz lat?

18-25
26-35
36-45
46+

Krok 5 z 5

Na co wydał(a)byś wygraną na loterii?

spłatę zadłużenia
mieszkanie
inwestycje
wydatki bieżące